*poznámka 
Tento svadobný plánovač bol vytvorený na základe skúsenosti a má slúžiť ako pomôcka pre snúbencov